Η Ιστορία

Το Ai Ki Do (合気道, aikidō) είναι μία ιαπωνικής καταγωγής πολεμική τέχνη που αναπτύχθηκε από τον δάσκαλο Morihei Ueshiba (1883-1969 μΧ) (γνωστός ως O-Sensei). Η έννοια του Ai Ki Do θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «Ο δρόμος για την εναρμόνιση με την συμπαντική ενέργεια» ή «Ο δρόμος του εναρμονισμένου πνεύματος». Ο στόχος του ιδρυτή της ήταν να δημιουργήσει μία τέχνη όπου θα επέτρεπε στους συμμετέχοντες να την χρησιμοποιήσουν για αυτό-προστασία αλλά και αποφυγή τραυματισμού για τον επιτιθέμενο.

Η τέχνη βασίστηκε στην κινησιολογία πληθώρας άλλων πολεμικών σχολών που προϋπήρχαν. Ο δάσκαλος απέκτησε φήμη για την τεχνική του αρτιότητα, την φιλοσοφία του και της προπονητικές του μεθόδους.

Πολλά «είδη» της τέχνης διδάσκονται σήμερα. Πέραν της διαφοροποίησης των τεχνικών και των πνευματικών πεποιθήσεων, όλα τα «είδη» συνδέονται μεταξύ τους, μιας και αντιπροσωπεύουν τις ερμηνείες και τροποποιήσεις που υπέστηκαν τα διδάγματα του O-Sensei από διάφορους ανά τον κόσμο.

Ελεύθερη μετάφραση από Wikipedia